Stichting aaStrips

De Stripmaker des Vaderlands is een initiatief van de Stichting All About Strips, kortweg aaStrips. Het bestuur van de stichting wijst de Stripmaker des Vaderlands aan en ondersteunt deze in zijn/haar plannen.

Bestuur

Robin Vinck, voorzitter
Journalist, podcaster en beheerder van stripjournaal.com

Margreet de Heer, secretaris
Striptekenaar, Stripmaker des Vaderlands 2017-2020 en Openbaar Aanspreekpunt Strips en Educatie

Ton Schuringa, penningmeester
Uitgever bij uitgeverij Stripschrift, oud-festivaldirecteur van De Stripdagen en Stripdagen Haarlem

Financiƫn

De Stripmaker des Vaderlands wordt gefinancierd door middel van donaties. Stichting aaStrips heeft de ANBI-status, wat betekent dat u belastingvoordeel krijgt als u geld doneert. U kunt uw donatie overmaken naar rekeningnummer NL42INGB0006952224 t.n.v. Stichting aaStrips o.v.v. Donatie.

Fiscaal nummer van de stichting aaStrips: RSIN 857595258

Beleidsplan

Stichting aaStrips heeft als doel de stimulering van het stripverhaal als 9e kunstvorm in de breedste zins des woords. In de eerste plaats doet de stichting dat door voor drie jaar een Stripmaker des Vaderlands aan te wijzen, die de strip in zijn algemeenheid promoot en vertegenwoordigt. Verder organiseert de stichting activiteiten en acties die zoveel mogelijk publiciteit geven aan de strip in al haar facetten, en stimuleert de stichting samenwerkingsverbanden die de strip onder een breed publiek promoten.

De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel. Het bestuur bestaat volledig uit vrijwilligers, en ook de Stripmaker des Vaderlands krijgt geen vast salaris voor zijn/haar bijdrage. De stichting verwerft geld via donaties en maakt voor concrete projecten gebruik van crowdfunding. Deze inkomsten worden gebruikt voor lopende administratieve kosten, en voor allerhande kosten die komen kijken bij de uitvoering van een project, zoals drukkosten.

Beloningsbeleid

Omdat de stichting het algemeen nut ondersteunt en geen winstoogmerk heeft, vinden wij het belangrijk om de kosten te drukken. Het bestuur wordt gerund door vrijwilligers en zij ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Alleen de Stripmaker des Vaderlands krijgt een iets ruimere vergoeding voor werk aan grotere projecten. Wij vinden het namelijk belangrijk dat stripmakers in algemene zin een behoorlijke vergoeding krijgen voor hun werk, en daarin willen wij als stichting het goede voorbeeld geven.