Graphic Novels voor de Leeslijst

Hoe kunnen docenten Nederlands strips meenemen in de lessen literatuur? En waarom zou je alleen maar romans lezen, als je ook strips kan lezen? Margreet de Heer, Stripmaker des Vaderlands van 2017 tot 2020, wil dat strips een plek krijgen op de leeslijst, en heeft daarom de gids Graphic Novels voor de Leeslijst samengesteld.

De gids is een selectie van literaire strips –beter bekend als graphic novels- die prima zouden passen op de boekenlijst. Compleet met beschrijvingen en per titel enkele vragen, om een aanzet te geven tot discussie in de klas. Het is een startpunt voor leraren Nederlands, om te laten zien dat ook strips thuis horen op die lijst. Het kan docenten en leerlingen inspireren om nog meer strips te ontdekken.

Hier kun je de gids en de aanvullingen uit 2020 downloaden:

Aanvullingen

Het gaat goed met de Nederlandse strip, concludeerde Margreet de Heer aan het eind van haar termijn als Stripmaker des Vaderlands. Kijk naar de stijging in het aantal kwalitatief hoogwaardige stripromans, de aanwas van heel veel nieuw talent en de positieve aandacht in media en onderwijs. En dus is het tijd voor een aanvulling op de gids Graphic Novels voor de Leeslijst. Er zijn sinds het verschijnen van de gids zoveel mooie strips bij gekomen, dat er een update nodig is.

 

Populaire cultuur

Strips zijn al tientallen jaren onderdeel van de populaire cultuur, net als romans, films en muziek. Zo kan een strip ook een diep en gelaagd verhaal vertellen, emotie oproepen of een visueel spektakel bieden. In de beste strips vullen woord en beeld elkaar perfect aan, terwijl ook de fantasie van de lezer geprikkeld wordt. Het maakt zo’n strip een uniek medium, dat zich uitstekend leent voor een grondige analyse in de literatuurlessen.

Veel docenten Nederlands staan daar best voor open, maar weten niet waar ze moeten beginnen. Daarom presenteert de Stripmaker des Vaderlands nu deze gids, samengesteld door Margreet de Heer, met medewerking van Willard Mans en Bas Schuddeboom.

Meer over de gids Graphic Novels voor de Leeslijst op de blog van Margreet de Heer.