Aan huis gekluisterd met een leerplichtig kind? Maak gebruik van deze handige gratis lesbrieven, samengesteld door de Stripmaker des Vaderlands!

In elke lesbrief wordt aan de hand van een strip een onderwerp behandeld. Momenteel zijn er lesbrieven over de volgende onderwerpen: De Tweede Wereldoorlog, Vooroordelen, Verslaving en De Slag bij Heilgerlee.

DE TWEEDE WERELDOORLOG: Geschiedenis en propaganda

Deze lesbrief bevat het volledige stripboekje ‘Flits de Herder en Bull de Dog’, dat in 1943 door de bezetter op alle basisischolen werd verspreid. Het was onverbloemde propaganda voor Nazi-Duitsland, en is dan ook destijds door vele onderwijzers in de afvalbak gegooid. Aan de hand van deze fabel-strip valt heel veel te vertellen: over de geschiedenis die tot de Tweede Wereldoorlog heeft geleid, maar ook over de rol van propaganda, toen en nu.

Doelgroep: 8-18 jaar; Niveaus: alle

De lesbrief bevat vragen en opdrachten waaruit gekozen kan worden voor verschillende leeftijdsgroepen en niveaus

De lesbrief over de Tweede Wereldoorlog is hier te downloaden in lage resolutie (webkwaliteit) of in hoge resolutie (printkwaliteit)

VOOROORDELEN: Jezelf kunnen zijn op school

Arcus is nieuw in de brugklas. Hij heeft regenbooghaar en is geïnteresseerd in mode – anders dan anders dus. Hoe gaat hij daarmee om, en hoe reageert zijn nieuwe omgeving op hem?

Aan de hand van enkele bladzijden uit de strip ‘Acception’ van Coco Ouwerkerk kunnen leerlingen aan het denken gezet worden over (voor)oordelen, jezelf zijn versus bij de groep willen horen, pesten en omgaan met verschillen.

Doelgroep: 10-16 jaar; niveaus: alle

De lesbrief over Vooroordelen is hier te downloaden in lage resolutie (webkwaliteit)

VERSLAVING: Wat gebeurt er in mijn hersens?

Wetenschapsjournalist Mark Mieras en tekenaar Jan Bart Dieperink maakten samen het boek ‘Heftige Hersens’, waarin zij hun licht laten schijnen op het puberbrein. Deze lesbrief bevat het hoofdstuk over Verslaving uit dit boek en is vooral bedoeld als uitgangspunt voor discussie.

Doelgroep: 12-18 jaar; niveaus: alle

De lesbrief over Verslaving is hier te downloaden in lage resolutie (webkwaliteit) of in hoge resolutie (printkwaliteit)

SLAG BIJ HEILIGERLEE

Bij de Slag bij Heiligerlee in 1568 begon de Tachtigjarige Oorlog. Maar wie vocht er nou eigenlijk tegen wie en waar ligt Heiligerlee precies? Waarom vinden we dit zo’n belangrijke slag dat hij zelfs in de geschiedeniscanon is opgenomen?

Dat leer je allemaal aan de hand van deze strip van Margreet de Heer. De lesbrief bevat vragen en opdrachten voor verschillende niveaus.

Doelgroep: 10-18 jaar; niveaus: HAVO, VWO

De lesbrief over De Slag bij Heiligerlee is hier te downloaden in hoge resolutie (printkwaliteit)

Meer lesmateriaal van de Stripmaker des Vaderlands vindt u op deze pagina en op de site www.stripsinhetonderwijs.nl