Sinds oktober 2017 mag ik mijzelf de eerste Stripmaker des Vaderlands noemen, en daardoor voel ik mij bijzonder vereerd en verguld. Eindelijk wordt ook de strip vertegenwoordigd onder de Des Vaderlandsen (zoals daar zijn: de Dichter, de Fotograaf, de Theoloog en de Denker) – en terecht, want Nederland heeft een rijke stripcultuur en het beeldend narratief is bij uitstek een medium om commentaar te leveren op actuele vaderlandse aangelegenheden.

Wat het Stripmaker des Vaderlandsschap precies gaat inhouden, is voor een groot deel aan mij. Uiteraard zal ik strips maken, maar er is een grote vrijheid om deze taak zelf in te vullen, en ik zal dat doen met mijn persoonlijke stokpaardje: strips in het onderwijs. En ook door het vinden en begeleiden van jong striptalent. En het optreden in de pers. En wat er verder maar op mijn pad komt, zolang het de Nederlandse strip maar in een positief licht naar een breder publiek brengt, want er is zoveel moois en veel daarvan lijdt aan onzichtbaarheid. Dus daar is veel te winnen de komende drie jaar.

Het jaar 2018 start ik met het officieel openen van dit blog. Zo, bij dezen. Dit blog wil ik gaan gebruiken voor van alles: van obscure stripvondsten tot essays tot lichtvoetige tussendoorstripjes – wat er maar in mij opkomt. Daarbij leg ik me maar niet vast op bepaalde onderwerpen (behalve dan dat het met Nederlandse strips te maken heeft), noch een vaste frequentie. Het moet namelijk wel leuk blijven.

In ieder geval hoop ik op deze plek dingen te laten zien die mij opvallen aan strips uit verleden, heden en misschien zelfs de toekomst; ik wil af en toe eens een collega in het zonnetje zetten; ik wil u op de hoogte houden van de verschillende projecten die ik onderneem als Stripmaker des Vaderlands én ik geef graag een kijkje in de keuken, waar het zo uitkomt.

Kortom: van alles, over strips, met de Stripmaker des Vaderlands.