Op 18 mei 2017 is de stichting aaStrips opgericht in Den Haag. aaStrips staat voor All About Strips, en deze stichting zal zich volledig richten op het op poten zetten van de Stripmaker des Vaderlands.

De stichting gaat ervoor zorgen dat de Stripmaker des Vaderlands niet een eenmalig project blijft, maar dat het een permanent karakter krijgt. Bij de notaris hebben voorzitter Caroline van der Lee, secretaris Cok Jouvenaar en penningmeester Paul Fransen hun handtekening gezet. Later zijn Jos van Waterschoot en Robin Vinck aan het bestuur toegevoegd.

Stichting aaStrips wordt opgericht. Vlnr: Paul Fransen, Caroline van der Lee, Cok Jouvenaar.

Stichting aaStrips wordt opgericht. Vlnr: Paul Fransen, Caroline van der Lee, Cok Jouvenaar.

Stichting aaStrips organiseert de verkiezing van de Stripmaker des Vaderlands en zal degene die het ambt gaat invullen ondersteunen. De stichting beheert het prijzengeld van de Stripcultuurbeurs, en zal fondsen werven om de Stripmaker des Vaderlands een lange toekomst te geven. Ook zorgt de stichting voor publiciteit en media-aandacht.